//2ºFira ESS migrant i diversa

2ºFira ESS migrant i diversa

Organitza: Coòpolis


FIRES / CONGRÉS / JORNADES

A principis de 2020, la nostra vida va sofrir grans transformacions a causa de l’actual pandèmia COVID 19 que ha tingut impacte en tots els sectors de la nostra societat, i en particular ha afectat considerablement les persones migrants que es trobaven ja en una situació de desavantatge.Va quedar al descobert que som les persones migrants els qui majoritàriament ens ocupem de moltes de les tasques considerades “essencials” i ho fem sumides en la precarietat i l’explotació.

Aquest és el repte que volem proposar al moviment de l’Economia Social i Solidària. Creiem que aquesta serà realment transformadora si és capaç de posar-se al servei dels sectors populars i entre ells a les persones migrades per a remoure els obstacles específics i ajudar a resoldre les dificultats i limitacions per a emprendre un projecte econòmic autogestionat. El repte no sols és que la ESS sigui una eina que permeti crear llocs de treball que permetin l’obtenció de permisos de residència i treball, o l’enfortiment de centenars d’iniciatives econòmiques solidàries que actualment es desenvolupen en condicions d’informalitat i amenaçades per la feblesa de la seva xarxa de suport i la falta de finançament, sinó que el desafiament és aconseguir incorporar la diversitat del teixit associatiu català, posant en qüestió la reproducció d’estereotips, de paternalisme i assistencialisme que permeten reproduir el racisme a l’interior de la ESS. El repte és fer del teixit de l’Economia Social i Solidària reflecti la composició diversa de la nostra societat.

És el reconeixement de la força migrant organitzada així com la necessitat de retrobar-nos i poder tenir un espai en el qual els projectes econòmics migrants puguin ensenyar la seva força, la seva diversitat i la seva capacitat transformadora, el que porta que des del Cercle de Migracions i economia cooperativa de Coòpolis -Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és convoqui la Segona edició de la Fira d’economia solidària migrant i diversa . La invitació és fer de la Fira un espai per l’apropament entre les nostres cultures i idiomes, que propiciï el diàleg intercultural com a estratègia per fer hi front al racisme obrint el debat sobre les seves conseqüències actuals. Així mateix serà un espai per a debatre entorn de la construcció del subjecte polític de la ESS i les limitacions i desafiaments que com a persones migrades es presenten per a participar i involucrar-se en totes les fases del cicle econòmic (producció, distribució i consum) de manera protagonista, reforçant les relacions comunitàries.

És per això que convidem als més de 100 projectes que ja van participar en la Primera edició i a tots aquells projectes que es vulguin sumar a participar en la Segona edició de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa que realitzarem en el recinte veïnal de Can Batlló el proper dissabte 26 de Juny de 2021 des de les 10am.

La convocatòria s’estén als col·lectius de persones migrants i diverses amb iniciatives/negocis/projectes econòmics (amb o sense forma jurídica). Entre totes i tots podrem aportar en la construcció d’una economia transformadora diversa.


Dissabte 26 de juny de 2021
10.00 h - C/Constitució 19-25, Can Batlló, Barcelona