//Aproximació a la fiscalitat i al règim laboral de les associacions i cooperatives (Multissessió)-Aula Virtual

Aproximació a la fiscalitat i al règim laboral de les associacions i cooperatives (Multissessió)-Aula Virtual

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

 Aproximació a la fiscalitat i al règim laboral de les associacions i cooperatives (Multissessió) – Aula Virtual

Quin és el règim fiscal i laboral de la vostra entitat? Sabeu quines són les obligacions tributàries i laborals de la vostra organització? En aquesta activitat revisarem els aspectes fiscals i laborals de les associacions i cooperatives a partir de casos pràctics i treballarem en el seu càlcul i presentació.

La formació s’adreça a iniciatives i organitzacions d’Economia Social i Solidària en qualsevol format jurídic (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) de recent creació o que portin més d’un any d’activitat.

Aquesta temàtica es treballarà en tres sessions, programades en dies diferents. La primera part tindrà lloc el proper 27 d’octubre, la segona el 28 d’octubre i la tercera el 29 d’octubre, totes tres en horari de mati:

Sessió 1: Marc fiscal de les associacions i fundacions (90 minuts)
– Obligacions amb l’agència tributària:
– Obligacions informatives: CIF, declaració censal, i altres
– Impostos: IAE, IVA, IS, i altres

Sessió 2: Marc fiscal de les cooperatives (90 minuts)
– Conèixer les obligacions fiscals de les cooperatives
– Conèixer la càrrega impositiva de la societat cooperativa
– Entendre el funcionament dels impostos i tributs d’aplicació a les societats
– Saber les avantatges fiscals de les cooperatives respecte a l’Impost de Societats

Sessió 3: Règim laboral d’associacions i cooperatives (90 minuts)
– Conèixer les obligacions laborals de les associacions i cooperatives
– Aprofundir en les relacions de voluntariat, formació, autònoms i contractacions
– Entendre els costos que genera una contractació
– Quines obligacions tenim un cop contractada una persona? Diferències entre assalariats i socis

IMPORTANT:Aquesta activitat es divideix en 3 sessions.S‘impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic , abans de la primera sessió, un enllaç únic per a totes les sessions i les instruccions d’accés.         

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursosl’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l’oferta de cursos i tallers actuals aquí!

 


Des del Dimarts 27 de octubre de 2020
12.00 h - Seguiment online
Fins al Dijous 29 de octubre de 2020

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

Documentació