//Arriba la segona edició d’INNOFOOD

Arriba la segona edició d’INNOFOOD

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Programa promogut per Barcelona Activa i Mercabarna. Dirigit a persones emprenedores en àmbits com ara productes ecològics i de proximitat, la qualitat i la seguretat alimentària, la nutrició i la dietètica, o el no-malbaratament alimentari i la sostenibilitat, i a empreses del sector alimentari de nova creació.

Es tracta d’una formació en temes específics de les empreses del sector alimentari, com ara el model i el desenvolupament de negoci, l’aportació de valor a l’empresa i les principals fonts de finançament.

Segona edició d’INNOFOOD, un programa de suport a la creació d’empreses innovadores que millorin qualsevol part de la cadena de valor del sector alimentari. Es valorarà que les empreses siguin respectuoses amb el medi ambient, afavoreixin els hàbits d’alimentació saludables, incorporin la responsabilitat social corporativa, entre altres.

La participació a INNOFOOD té un cost global per persona participant d’uns 4.500 €. Pràcticament la totalitat d’aquest import serà coberta per les entitats promotores a través de les seves aportacions, sent 300€ la quantia a desemborsar per part dels emprenedors i emprenedores.

Es cerquen principalment candidatures de persones emprenedores que presentin una idea de negoci, amb alt contingut de tecnologia, que proposin una millora en qualsevol dels següents àmbits:

  • Responsabilitat Social Corporativa (no malbaratament alimentari i sostenibilitat)
  • Qualitat i seguretat alimentària
  • Nutrició i dietètica
  • Productes ecològics i de proximitat
  • IT
  • Big Data
  • Màrqueting i comunicació

Aquesta innovació es pot donar en qualsevol fase de la cadena: producció, packaging, comercialització, emmagatzematge o distribució logística.

També hi poden participar empreses del sector alimentari, en els àmbits esmentats, que no hagin iniciat l’activitat abans del 9 de desembre de 2020.

Formació general i específica: es tractaran els aspectes bàsics per a l’elaboració del pla d’empresa (formes jurídiques, tràmits administratius i llicències d’activitat, gestió fiscal de l’empresa, pla econòmic-financer i les principals fons de finançament).

També es treballaran temes específics de les empreses del sector alimentari, com el model i el desenvolupament de negoci, l’aportació de valor a l’empresa i les principals fonts de finançament.

Capacitació en habilitats emprenedores: s’organitzaran tallers orientats al desenvolupament de les habilitats directives, a través de simulacions, jocs de rol i reflexions conjuntes sobre situacions reals.

Es treballaran competències com la comunicació, la negociació, el lideratge i la motivació, la gestió del temps i les prioritats, la gestió dels contactes (networking), la manera de presentar l’empresa (inclourà també l’exercici de l’elevator pitch) i una sessió de presentació de projectes.

Durant el programa s’organitzaran sis dinars amb persones rellevants del sector, per tal de donar a conèixer els projectes emprenedors que estan desenvolupant i generar sinergies i contactes.

Les persones participants tindran un/a assessor/a assignat/da que les acompanyarà en el procés d’elaboració del pla d’empresa i l’anàlisi de la seva viabilitat. Així mateix, els proporcionarà els contactes i les informacions que es requereixin per treballar el projecte empresarial amb èxit, incloent la recerca de finançament.

Es reconeixeran els millors projectes presentats en el marc d’INNOFOOD, amb una dotació econòmica de:

12.000 € per al guanyador

6.000 € per al primer finalista

3.000 € per al segon finalista

El premi també inclourà aportacions en espècies com ara la disponibilitat d’espais d’incubació (Food Trade Center) o l’assessorament jurídic dels projectes. Les condicions del premi seran desenvolupades a les seves pròpies bases.

Properament es donarà a conèixer el calendari del programa INNOFOOD 2021. 


Des del Dimarts 18 de maig de 2021
Seguiment online
Fins al Dimecres 30 de juny de 2021