//Claus per emprendre en femení en l’ESS (Multissessió)- Aula virtual (Nova)

Claus per emprendre en femení en l’ESS (Multissessió)- Aula virtual (Nova)

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Claus per emprendre en femení en l’ESS (Multissessió) – Aula Virtual (NOVA)

Quan parlem d’emprendre col·lectivament parlem de prendre una decisió personal i professional que comportarà tota una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sabeu quins són aquests temes clau per emprendre col·lectivament? Quins recursos de suport existeixen? Quin potencial té el lideratge col·lectiu femení? En aquesta activitat realitzarem una autodiagnosi per adonar-nos d’allò que podem potenciar, allò que ens cal reforçar i allò que hem d’aprendre de nou.

Objectiu general:Conèixer els aspectes clau per emprendre col·lectivament en el marc de l’ESS

La formació està orientada a dones que volen emprendre en el marc de l’ESS amb una idea preconcebuda però que encara no tenen el projecte definit

Aquesta temàtica es treballarà en dues sessions, programades en dies diferents. La primera part tindrà lloc el proper 27 d’abril i la segona el 28 d’abril, totes dues en horari de tarda.

Temari:

Sessió 1 – El mercat social català, tendències de l’ESS

– Què s’entén per economia social i solidària ESS
– Què vol dir mercat social: cicle econòmic de l’ESS
– Analitzem algunes experiències
– La Història de les coses

Sessió 2 –  Emprendre col·lectivament

– Què vol dir emprendre col·lectivament
– Les cooperatives: Valors i principis
– Competències per emprendre col·lectivament
– El lideratge col·lectiu
– El Canvas social: Eina per definir un projecte social

IMPORTANT: Les 2 sessions s’impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic , abans de la primera sessió, un enllaç únic per a totes les sessions i les instruccions d’accés.         

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

 


Des del Dimarts 27 de abril de 2021
16.00 h - Seguiment online
Fins al Dimecres 28 de abril de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat