//Com fer pla d’empresa per projectes ESS (Multissessió)-Aula Virtual

Com fer pla d’empresa per projectes ESS (Multissessió)-Aula Virtual

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Com fer un pla d’empresa per a projectes d’Economia Social i Solidària (Multissessió) – Aula Virtual

Tens o teniu una idea i no sabeu com començar? En aquesta activitat coneixerem com passar de la idea a l’acció, tot aprofundint en la conceptualització, les fases i les parts per crear el propi pla d’empresa.

La formació està orientada a persones que volen emprendre en el marc de l’ESS amb una idea preconcebuda i volen concretar per passar de la idea a l’acció.

Aquesta temàtica es treballarà en tres sessions, programades en dies diferents. La primera part tindrà lloc el proper 25 de gener , la segona el 26 de gener i la tercera el 27 de gener, totes tres en horari de mati.

Temari:

Sessió 1

– Fases de la creació d’una empresa en el marc de l’ESS
– Què és un pla d’empresa
– La idea i el model de negoci
– Promotors i equip humà

Sessió 2

– Recursos d’acompanyament per fer el pla d’empresa
– El CANVAS social: Eina per definir un projecte social
– Pla de finançament
– Anàlisi DAFO

Sessió 3

– Estudi de mercat i competència
– Estratègia de màrqueting
– Funcionament de l’empresa: L’organització i l’àmbit jurídic – fiscal

IMPORTANT: Aquesta activitat s’impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic , abans de la primera sessió, un enllaç únic per a totes les sessions i les instruccions d’accés.         

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursosl’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

 


Des del Dilluns 25 de gener de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dimecres 27 de gener de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat