//Concentració per un habitatge cooperatiu assequible

Concentració per un habitatge cooperatiu assequible

Organitza: XES


ALTRES ESDEVENIMENTS
Quan:
15 de Maig de 2021 @ 12:30 – 13:30

Pel dret de les classes populars a un habitatge digne, comunitari i no especulatiu, sortim al carrer el 15 maig a les 12.30 h a Pl. Sant Jaume (Barcelona), concentració reivindicativa i lectura de manifest sobre el dret a l’habitatge cooperatiu.S’emmarca a la Campanya “fem assequible l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús”.

Un model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu s’està obrint pas a Catalunya amb els primers projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Però després d’unes primeres passes de gegant, el sector es troba amb dificultats d’accés a finançament i de cost econòmic dels projectes.

D’altra banda, la crisi derivada de la Covid-19 ha accentuat encara més la vulnerabilitat de bona part de la població que no té garantides les necessitats més bàsiques, com és el dret a un habitatge digne i assequible.

En el nou context de reconstrucció, cal reorientar el model socioeconòmic cap a criteris de major equitat social i sostenibilitat. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no només és un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació, sinó també suposa l’aposta per un major pes de l’economia social i solidària, amb una important creació d’ocupació en la fase de promoció així com en la provisió de béns i serveis vinculats a l’habitatge.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país. Per això, es fa necessari enfortir la col·laboració amb sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres mesures.

La Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) engega aquesta campanya adreçada a diferents administracions públiques a nivell local, nacional i estatal, per reclamar mesures que afavoreixin l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu i que aquest tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys.


Dissabte 15 de maig de 2021
12.30 h - Plaça Sant Jaume, Barcelona