//Eines i recursos per promoure conciliació familiar,personal i laboral en temps COVID-Aula Virtual

Eines i recursos per promoure conciliació familiar,personal i laboral en temps COVID-Aula Virtual

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Ara més que mai, amb el confinament provocat per la crisi sanitària de la COVID-19, la conciliació de la vida laboral, familiar i personal és una estratègia que facilita la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes. Incorporar aquestes mesures en el nostre projecte serà vital per no reproduir desigualtat de gènere, com podem fer-ho?

Temari:

1. La conciliació laboral, familiar i personal: teoria i realitat
– Què és la conciliació laboral, familiar i personal: la teoria i la realitat
– Conceptes previs, dinàmica de les tasques de casa, la desigualtat de gènere en l’entorn laboral
– La conciliació i la coresponsabilitat: curtmetratge.

2. Pla d’acció per implementar la conciliació
– Els beneficis de l’equitat de gènere pel món empresarial
– Mesures facilitadores per a la flexibilitat i responsabilitat
– Anàlisi de possibilitats i dificultats en l’entorn laboral propi
– Exemples de bones pràctiques empresarials.

La formació s’adreça a iniciatives i organitzacions d’Economia Social i Solidària en qualsevol format jurídic (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) de recent creació o que portin més d’un any d’activitat.

IMPORTANT: Aquesta activitat s’impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l’enllaç amb la invitació i les instruccions d’accés abans de l’inici de la sessió.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

Les persones que no tinguin un CIF d’empresa, per fer la inscripció podreu posar el vostre NIF/NIE.


Dimecres 21 de abril de 2021
16.00 h - Seguiment online

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat