//Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l’àmbit de l’ESS – Aula Virtual

Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l’àmbit de l’ESS – Aula Virtual

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

En aquesta activitat aprendrem com redactar totes aquelles idees que tenim al cap per convertir-les en un projecte. Treballarem de manera pràctica des del disseny, la planificació, la formulació, l’execució i l’avaluació com a procés transversal.

Activitat orientada a persones que estan desenvolupant o treballen dins del que anomenen economies transformadores i que volen incorporar els valors de l’ESS dins de les seves estratègies de màrqueting i a professionals de la comunicació i el màrqueting en general.

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 3 sessions (19, 20 i 21 d’abril en horari de tarda). S’impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d’accés.

Temari (3 Sessions):

Sessió 1. El cicle de projecte i el disseny de projectes
-Que entenem per projecte? Com es defineix un projecte?
-Que és i que no és un projecte.
-Fases en el disseny de projectes: el cicle del projecte.
-Avaluació de necessitats i potencialitats (Diagnòstic)
-Identificació i definició dels grups d’interès.

Sessió 2. Planificació
-Definició i formulació d’objectius
-De la idea a l’acció: definició del pla d’acció.
-Planificació d’activitats i/o accions.

Sessió 3. Formulació, execució i avaluació
-Pla de recursos i fonts de finançament
-Anàlisi de la viabilitat.
-L’avaluació i el seguiment
-La transversalitat de gènere en el cicle de projectes.
-Presentació dels models de finançament de projectes actuals.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

 


Des del Dilluns 19 de abril de 2021
16.00 h - Seguiment online
Fins al Dimecres 21 de abril de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat