//Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l’àmbit de l’ESS – Sessions presencials

Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l’àmbit de l’ESS – Sessions presencials

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

En aquesta activitat aprendrem com redactar totes aquelles idees que tenim al cap per convertir-les en un projecte. Treballarem de manera pràctica des del disseny, la planificació, la formulació, l’execució i l’avaluació com a procés transversal.

Activitat orientada a persones que estan desenvolupant o treballen dins del que anomenen economies transformadores i que volen incorporar els valors de l’ESS dins de les seves estratègies de màrqueting i a professionals de la comunicació i el màrqueting en general.

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 3 sessions (15, 16 i 17 de novembre en horari de tarda). S’impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d’accés.

Temari (3 Sessions):

Sessió 1. El cicle de projecte i el disseny de projectes
-Que entenem per projecte? Com es defineix un projecte?
-Que és i que no és un projecte.
-Fases en el disseny de projectes: el cicle del projecte.
-Avaluació de necessitats i potencialitats (Diagnòstic)
-Identificació i definició dels grups d’interès.

Sessió 2. Planificació
-Definició i formulació d’objectius
-De la idea a l’acció: definició del pla d’acció.
-Planificació d’activitats i/o accions.

Sessió 3. Formulació, execució i avaluació
-Pla de recursos i fonts de finançament
-Anàlisi de la viabilitat.
-L’avaluació i el seguiment
-La transversalitat de gènere en el cicle de projectes.
-Presentació dels models de finançament de projectes actuals.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

A més a més, podeu consultar en aquest enllaç el nou calendari online que hem creat on trobareu tota la formació estable que hem preparat al llarg del quart trimestre d’aquest any.

 


Des del Dilluns 15 de novembre de 2021
15.30 h - C/Llacuna 156 - 162, Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries
Fins al Dimecres 17 de novembre de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat