//Eines per la prevenció de l’assetjament-Aula Virtual

Eines per la prevenció de l’assetjament-Aula Virtual

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Aquesta activitat pretén aproximar-se a l’elaboració de protocols per definir el marc d’actuació davant de situacions d’assetjament amb la finalitat d’erradicar aquest tipus de conductes a l’empresa.

La presència de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual i d’identitat de gènere en l’entorn laboral és una manifestació de l’exercici de la violència, la discriminació, i la perpetuació de rols i estereotips, és un dels obstacles principals en l’entrada i permanència al mercat de treball formal. Cal analitzar allò que què cal millorar, canviar i com aconseguir-ho.

Temari:

-Posicionament ètic sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe
-Què entenem per assetjament sexual i per raó de sexe, d’orientació sexual i identitat de gènere a l’empresa
-Marc normatiu i legal
-Tipologia d’assetjaments
-Anàlisi de situacions i casos reals
-Mesures de prevenció i tractament
-Com desenvolupar un protocol d’assetjament a l’empresa: estructura, objectius, àmbits d’actuació
-Models i plantilles

IMPORTANT: Aquesta activitat s’impartirà el proper 6 de setembre en horari de mati de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l’enllaç amb la invitació i les instruccions d’accés abans de l’inici de la sessió.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

A més a més, podeu consultar en aquest enllaç el nou calendari online que hem creat on trobareu tota la formació estable que hem preparat al llarg del tercer trimestre d’aquest any.

 


Dilluns 06 de setembre de 2021
12.00 h - Seguiment online

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat