//El CRAJ Publica un recull de dinàmiques per a reunions online

El CRAJ Publica un recull de dinàmiques per a reunions online

Organitza: Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona,CRAJ


ALTRES ESDEVENIMENTS

El procés d’adaptació de moltes entitats i associacions en temps de COVID-19 ha passat, entre d’altres, per canviar reunions i assemblees a un format online. Des d’AGOs fins a comissions de treball, les videotrucades i webinars són rutina per a molts voluntaris i voluntàries.

Aquest canvi ha comportat també una sèrie de complicacions i de modificacions forçoses, sobretot pel que fa a la dinamització d’espais i reunions. Després de mesos de treball en aquestes condicions, el CRAJ ha pogut recollir en dos documents una gran quantitat de propostes i eines per a mantenir la motivació i la participació en aquests espais.

En el primer dels dos articles, se’ns presenten eines, dinàmiques i recursos per a utilitzar durant les reunions. La majoria estan pensades per a fer servir a través d’una pissarra virtual, com pot ser el cas de Google Jamboard. Al recull hi trobarem des de l’ús de GIF per a representar l’estat d’ànim fins a eines de debat i o valoracions.

El segon article es centra en les aplicacions que es poden fer servir per a dur a terme aquestes dinàmiques i pràctiques. El recull es divideix en una selecció d’eines de pissarra virtual, com el mencionat Jamboard de Google, la plataforma Miro o Stormboard.

La segona d’aplicacions és més variada i es centra en fomentar la participació, amb propostes com l’app de qüestionaris Kahoot o Genially, que serveix, entre altres utilitats, per a preparar presentacions de continguts molt variats. Per acabar, el document compta també amb un recull d’altres recursos oferts pel CRAJ que les entitats i associacions poden fer servir.


Des del Dimarts 23 de febrer de 2021
Seguiment online
Fins al Dimecres 30 de juny de 2021