//Formació FCTC : Comunicació feminista i inclusiva

Formació FCTC : Comunicació feminista i inclusiva

Organitza: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya


FORMACIONS / TALLERS
Comunicar des d’una perspectiva feminista per transformar la nostra societat.

Proposem a les cooperatives federades dues sessions de formació online per aprendre a treballar la comunicació des d’una perspectiva feminista, amb l’objectiu de contirbuir a transformar la nostra societat.

Comunicació feminista i inclusiva

Dilluns 19 i 26 d’abril 2021

De 15:00 a 18:00 hores

De què parlarem? De com transformar la societat des d’una perspectiva feminista, de l’economia de les cures i de com podem impulsar una comunicació transformadora.


Des del Dilluns 19 de abril de 2021
15.00 h - Seguiment online
Fins al Dilluns 26 de abril de 2021

Informació d'inscripció: Més informació enviar correu a formacio@cooperativestreball.coop