//Formació FCTC: Ser sòcia d’una Cooperativa

Formació FCTC: Ser sòcia d’una Cooperativa

Organitza: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya


FORMACIONS / TALLERS
Una formació online per a futures sòcies de cooperatives o per aquelles persones que tot just s’hi han incorporat.

L’exitosa formació Ser sòcia d’una cooperativa torna per ajudar-vos a aprofundir en la dimensió societària.

Us proposem una oportunitat per reflexionar sobre la dualitat de rols i funcions de la condició de persona sòcia i treballadora de la cooperativa. 

Podreu contextualitzar el doble rol de persona treballadora i persona sòcia respecte la participació, la presa de decisions i els canals de comunicació de la vostra Cooperativa.

Contingut:

1. La cooperativa i el seu objecte social

2. La dimensió societària (òrgans de participació)

PROGRAMA 

Calendari:

La formació Ser sòcis d’una cooperativa serà en modalitat online i constarà de dues úniques sessions.

Dilluns 18 i 25 de gener 2021

De 10.00 a 13.00

 

 


Des del Dilluns 18 de gener de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dilluns 25 de gener de 2021

Informació d'inscripció: Més informació enviant correu a formacio@cooperativestreball.coop