//Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 1-Mòdul 1:La visió individual,la visió col.lectiva i el focus estratègic

Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 1-Mòdul 1:La visió individual,la visió col.lectiva i el focus estratègic

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

RevESStim el tèxtil

Programa per iniciatives del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social Solidària.

Barcelona Activa posa en marxa el programa RevESStim el tèxtil l’any 2018 emmarcat estratègicament en el Pla d’Impuls de l’ESS 2016-2019. En el marc d’aquest programa, s’ofereix formació modular socioempresarial especialitzada en el tèxtil ASG i un servei d’assessorament especialitzat per projectes i organitzacions. S’ha impulsat també el grup Motor del Tèxtil ESS i s’ha iniciat una línia de treball amb centres formatius que inclou formació de formadors i el foment d’emprenedoria social i col·lectiva. A més, anualment s’organitza una jornada per fer xarxa i compartir iniciatives i experiències del sector i, així, adaptar-nos a les necessitats de les organitzacions en el moment actual.

Formació modular 2021

BLOC 1 | Construcció de projectes de tèxtil sostenible ASG rendibles i amb impacte

  • Mòdul 1 | La visió individual, la visió col·lectiva i el focus estratègic

Mòdul sobre definir el propòsit individual de les persones participants en el projecte (visió i missió) per a integrar aquesta amb la visió de l’entorn del projecte (visió col·lectiva) i detectar el focus estratègic adequat a llarg termini per construir el full de ruta que permeti l’assoliment de tots els objectius i la viabilitat integral del projecte.

La formació modular el Tèxtil està basada en donar resposta a les necessitats individuals i globals de les entitats i emprenedores que operen en l’àmbit del tèxtil sostenible ASG i contempla també a aquelles organitzacions que encara que actualment no duen a terme pràctiques de sostenibilitat ASG volen incorporar-les.

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 3 sessions. Les dues primeres sessions s’impartiran de manera presencial a l’equipament Innoba (C/Peru 52,Barcelona) i l‘última sessió serà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç per aquesta sessió.

SESSIONS:
Sessió 1. La visió individual (Sessió presencial el 30 de setembre de 10 a 12h)

-Introducció de les necessitats fonamentals.
-Aprendre a reconèixer els talents individuals.
-Identificar els valors de la persona.
-Definir el propòsit individual de la persona.

Sessió 2. La visió col·lectiva (Sessió presencial el 5 d’octubre de 10 a 12h)
-Identificar la visió col·lectiva del projecte (persones sòcies, els clients i proveïdors igual que la indústria i el sector tèxtil, entre altres consideracions).
-La necessitat de col·laborar, cooperar, contribuir.
-Aprendre a crear comunitat i xarxes de col·laboració.

Sessió 3. Focus estratègic (Aula virtual el 7 d’octubre de 10 a 12h)
-Definir la visió i la missió del projecte.
-DAFO del projecte .
-Introducció i construcció d’un marc Pestel (anàlisi de l’entorn).
-Anàlisi global del focus del projecte i de l’equip humà que el
desenvoluparà.


Des del Dijous 30 de setembre de 2021
10.00 h - Seguiment online i presencial
Fins al Dijous 07 de octubre de 2021