//Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 1-Mòdul 4: Desenvolupament del projecte

Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 1-Mòdul 4: Desenvolupament del projecte

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

RevESStim el tèxtil

Programa per iniciatives del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social Solidària.

Barcelona Activa posa en marxa el programa RevESStim el tèxtil l’any 2018 emmarcat estratègicament en el Pla d’Impuls de l’ESS 2016-2019. En el marc d’aquest programa, s’ofereix formació modular socioempresarial especialitzada en el tèxtil ASG i un servei d’assessorament especialitzat per projectes i organitzacions. S’ha impulsat també el grup Motor del Tèxtil ESS i s’ha iniciat una línia de treball amb centres formatius que inclou formació de formadors i el foment d’emprenedoria social i col·lectiva. A més, anualment s’organitza una jornada per fer xarxa i compartir iniciatives i experiències del sector i, així, adaptar-nos a les necessitats de les organitzacions en el moment actual.

Formació modular 2021

BLOC 1 | Construcció de projectes de tèxtil sostenible ASG rendibles i amb impacte

Mòdul 4 | Desenvolupament del projecte

Mòdul sobre planificació i construcció del projecte tenint en compte el focus estratègic i el pla de viabilitat.

La formació modular el Tèxtil està basada en donar resposta a les necessitats individuals i globals de les entitats i emprenedores que operen en l’àmbit del tèxtil sostenible ASG i contempla també a aquelles organitzacions que encara que actualment no duen a terme pràctiques de sostenibilitat ASG volen incorporar-les.

IMPORTANT: Aquesta activitat està dividida en quatre sessions de 2h cadascuna d’elles que s’impartiràn de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç unic per aquestes quatre sessions.

TEMARI:

1. Desenvolupament del projecte 1 (26 d’octubre de 10 a 12h aula virtual)
– Costos directes del producte o servei.
– Escandall de producte o servei.

2. Desenvolupament del projecte 2 (28 d’octubre de 10 a 12h aula virtual)
– Model de Canvas social.
– Anàlisi de l’estructura interna necessària per al desenvolupament.
– Anàlisi extern d’interacció amb el projecte: clients potencials, mercats, distribució, comunicació, comercialització.

3. Desenvolupament del projecte 3 -pla de viabilitat (2 de novembre de 10 a 12h aula virtual)
– Anàlisi de costos interns.
– Anàlisi de costos de producte.
– Anàlisi dels costos d’estructura fixes.
– Anàlisi de costos de comercialització i distribució.

4. Desenvolupament del projecte 4 -pla d’acció (4 de novembre de 10 a 12h aula virtual)
– Costos fixos i variables.
– Costos directes i indirectes
– Costos de distribució i comercials.
– Càlcul de punt d’equilibri.
– Càlcul de punt d’equilibri per línies de producte.

 


Des del Dimarts 26 de octubre de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dijous 04 de novembre de 2021