//Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 1-Mòdul 5:Pla d’acció i indicadors

Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 1-Mòdul 5:Pla d’acció i indicadors

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

RevESStim el tèxtil

Programa per iniciatives del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social Solidària.

Barcelona Activa posa en marxa el programa RevESStim el tèxtil l’any 2018 emmarcat estratègicament en el Pla d’Impuls de l’ESS 2016-2019. En el marc d’aquest programa, s’ofereix formació modular socioempresarial especialitzada en el tèxtil ASG i un servei d’assessorament especialitzat per projectes i organitzacions. S’ha impulsat també el grup Motor del Tèxtil ESS i s’ha iniciat una línia de treball amb centres formatius que inclou formació de formadors i el foment d’emprenedoria social i col·lectiva. A més, anualment s’organitza una jornada per fer xarxa i compartir iniciatives i experiències del sector i, així, adaptar-nos a les necessitats de les organitzacions en el moment actual.

Formació modular 2021

BLOC 1 | Construcció de projectes de tèxtil sostenible ASG rendibles i amb impacte

Mòdul 5 | Pla d’acció i indicadors

Mòdul sobre la construcció d’un pla de comercialització adequat al projecte i al mercat i la detecció dels indicadors clau en un projecte.

La formació modular el Tèxtil està basada en donar resposta a les necessitats individuals i globals de les entitats i emprenedores que operen en l’àmbit del tèxtil sostenible ASG i contempla també a aquelles organitzacions que encara que actualment no duen a terme pràctiques de sostenibilitat ASG volen incorporar-les.

IMPORTANT: Aquesta activitat està dividida en dues sessions de 2h cadascuna d’elles que s’impartiràn de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç unic per aquestes dues sessions.

TEMARI:

1. Pla d’acció de comercialització ( 9 de novembre de 10 a 12h aula virtual)
– Estudi de mercat.
– Punts forts i punts febles del nostre servei o producte.
– Anàlisi de la competència.
– Estructuració de l’àrea comercial.
– Definició i valoració d’objectius.
– Posada en marxa de la comercialització.

2. Indicadors ( 11 de novembre de 10 a 12h aula virtual)
– Què són els indicadors clau?
– Com generar un quadre d’indicadors.
– Indicadors qualitatius i quantitatius.
– Indicadors econòmics col·lectius, indicadors socials i indicadors ambientals.


Des del Dimarts 09 de novembre de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dijous 11 de novembre de 2021