//Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 3-Lideratge i organització

Formació modular RevESStim el tèxtil-Bloc 3-Lideratge i organització

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

RevESStim el tèxtil

Programa per iniciatives del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social Solidària.

Barcelona Activa posa en marxa el programa RevESStim el tèxtil l’any 2018 emmarcat estratègicament en el Pla d’Impuls de l’ESS 2016-2019. En el marc d’aquest programa, s’ofereix formació modular socioempresarial especialitzada en el tèxtil ASG i un servei d’assessorament especialitzat per projectes i organitzacions. S’ha impulsat també el grup Motor del Tèxtil ESS i s’ha iniciat una línia de treball amb centres formatius que inclou formació de formadors i el foment d’emprenedoria social i col·lectiva. A més, anualment s’organitza una jornada per fer xarxa i compartir iniciatives i experiències del sector i, així, adaptar-nos a les necessitats de les organitzacions en el moment actual.

Formació modular 2021

BLOC 3 | Lideratge i organització

En aquest bloc es donen eines clau per reforçar a la persona en la consecució del projecte objectiu. Aquestes eines bàsiques son el reforçament del lideratge, la gestió del temps, la organització del projecte i del equip i les relacions externes.

La formació modular el Tèxtil està basada en donar resposta a les necessitats individuals i globals de les entitats i emprenedores que operen en l’àmbit del tèxtil sostenible ASG i contempla també a aquelles organitzacions que encara que actualment no duen a terme pràctiques de sostenibilitat ASG volen incorporar-les.

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sessions de 2h cadascuna d’elles. Les dues sessions s’impartiràn de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç unic per aquestes dues sessions.

SESSIONS:

1.La gestió del temps i la organització de les tasques (25 de novembre de 10 a 12h Aula virtual)
– Gestió del temps: eines i mètodes.
– Organització i calendarització de les tasques.
– Metodologies d’optimització dels processos.

2. Lideratge I gestió de relacions (30 de novembre de 10 a 12h Aula virtual)
– Lideratge i autolideratge
– Les competències clau per la gestió del projecte i l’equip humà.
– Com generar aliançes i col·laboracions.
– La negociació ètica.


Des del Dijous 25 de novembre de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dimarts 30 de novembre de 2021