//Joves de Barcelona es beneficien del programa “Tu pots amb l’ESO”:metodologia individualitzada d’aprenentatge i reduir la bretxa digital

Joves de Barcelona es beneficien del programa “Tu pots amb l’ESO”:metodologia individualitzada d’aprenentatge i reduir la bretxa digital

Organitza: YMCAFORMACIONS / TALLERS

Els joves de Barcelona es beneficien de les noves – El programa “Tu pots amb l’ESO” utilitza una metodologia individualitzada d’aprenentatge i s’embarca plenament en la transformació digital, tecnologies per a obtenir el títol de l’ESO i reduir la bretxa digital

YMCA a Barcelona està preparant actualment a 12 joves d’entre 16 i 29 anys que, per diferents motius havien abandonat l’escola prematurament, per a obtenir el títol de l’ESO o un nivell equivalent. Durant aquest any, aquests nois i noies participen en aquest programa que contempla una intervenció individualitzada integral amb la qual aprenen de manera intuïtiva, amb estímuls diferents als utilitzats en el sistema d’ensenyament tradicional, en el qual un dia van “fracassar”.

A més, també treballem per abordar els factors, més enllà dels educatius, que poden estar interferint en l’èxit acadèmic dels participants i, per tant, en les seves possibilitats de desenvolupament professional i inclusió social. En resum, el currículum i la metodologia s’adapten a cada jove i no a l’inrevés.

El programa “Pots amb l’ESO: segona oportunitat per als joves”, en funcionament des del 2019, aplica una metodologia d’aprenentatge actiu on els joves deixen de banda la simple memorització dels continguts i adquireixen coneixements a través del treball en equip, la recerca, la pràctica i la promoció de l’esperit crític.

No obstant això, com a conseqüència de la pandèmia i el confinament, ens vam veure obligats a reaccionar i, per tant, el procés de transformació digital de les eines d’aprenentatge s’ha accelerat. Per això, els docents i orientadors s’han format en l’ús i aplicació dels recursos digitals, i els equips s’han reforçat amb la figura del docent especialista en metodologies digitals aplicades a l’educació. Així, s’han creat atractius continguts interactius per treballar amb els joves.

També es van redoblar esforços per reduir la bretxa digital dels nostres joves que, en aquesta situació, es va revelar d’una manera més crua i agressiva, deixant-los més vulnerables a l’aïllament. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE, abril de 2020)cada deu famílies amb ingressos baixos no disposava d’ordinador. Per a això, als joves se’ls ha donat accés a dispositius mòbils i eines per al seguiment de les classes.

En menys d’un any, hem passat de les classes presencials a una metodologia híbrida, combinant l’assistència a l’aula amb les sessions en línia. I s’ha generalitzat l’ús d’aplicacions digitals i recursos interactius a l’aula . Les noves tecnologies estan essent aliades indiscutibles per ajudar-los a assolir els seus objectius. Com a resultat, s’ha aconseguit un impacte molt positiu en aspectes com:

– Reforç de la gamificació que ha fet encara més agradable l’aprenentatge.
– Motivació i interès i flexibilitatd’horaris.
– L’adaptació d’un ritme més personalitzat.
– Treball en equip.
– L’exposició a nous interessos i la creació de noves línies d’aprenentatge com a valors, aspectes com l’autonomia, les competències o les relacions.
– La reducció de la bretxa digital: s’ha mitigat l’aïllament provocat per les restriccions socials com a conseqüència de la COVID-19.

“En la Escuela de Segunda Oportunidad no es como en la ESO que solo te explicaban y te daban fotocopias, aquí a parte de las explicaciones tenemos los materiales en Classroom para poder estudiar en casa. Además, para repasar para los exámenes nos preparan Kahoot y Genial.ly, nos lo explican de más formas y así es más fácil estudiar”
Genesis Nayeli Lozada Franco, 19 anys.

“Les noves tecnologies afavoreixen un aprenentatge més significatiu donat que la informació no entra només per una via (per exemple, visual) si no que obliga a emprar més d’una via (visual, tàctil) gràcies a la interactivitat. Ferraments com les aules virtuals, presentacions digitals o els jocs adaptats a l’educació són molt bones aliades per ajudar a l’aula”
Ana Belén del Tovar García, docent d’alfabetització digital.

En aquests anys de desenvolupament del projecte s’ha atès a 191 persones (en el total dels centres de YMCA on es realitza) amb l’objectiu d’aconseguir l’ESO o l’accés a grau mitjà. El percentatge d’aprovats després de fer les proves és del 48%.

El programa “Pots amb l’ESO: segona oportunitat per a joves”està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil CCI 2014ES05M9OP001. I forma part de l’Objectiu 4 d’educació de qualitat, desenvolupament sostenible i transformació digital d’Europa per al 2030.

 DESCARGA LA INFOGRAFÍA DEL PROGRAMA

ACCEDE AQUÍ A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA


Des del Dilluns 29 de març de 2021
08.00 h - c/ Jaén 12 ,Barcelona
Fins al Dimecres 02 de març de 2022

Informació d'inscripció: Programa adreçat a joves inscrits/es en el Sistema de Garantia Juvenil