//La innovació com a factor de resiliència post covid – Aula Virtual (Nova)

La innovació com a factor de resiliència post covid – Aula Virtual (Nova)

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Formació en innovació social per aplicar transversalment als projectes emprenedors, treballant la contextualització del factor innovador i la seva capacitat per a l’exploració de la problemàtica social, la generació i selecció d’idees d’impacte social i el seu prototip i testeig com a font d’informació i contrast per al bon desenvolupament del projecte.

Objectius generals de l’activitat: Formació específica en innovació social com a patró guia i mètode per a la resolució de reptes i/o desenvolupament de projectes amb voluntat d’impacte social.

Activitat orientada a persones emprenedores amb una idea i/o projecte a desenvolupar amb voluntat d’impacte social.
Entitats o empreses amb voluntat de desenvolupar un nou servei i/o producte amb voluntat d’impacte social.

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 4 sessions (17, 18, 19 i 20 de maig en horari de tarda) S’impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d’accés.

Temari

Sessió 1:

Introducció a la innovació social.
Entorn Vuca.
Com podem abordar l’entorn actual des de la innovació social.
Habilitats imprescindibles per a facilitar un ecosistema d’innovació social.
Exemples inspiradors d’accions i projectes d’innovació social.

Sessió 2:

Introducció al problema social
El partner social
Etapes per crear un projecte creatiu d’impacte social.
Empatia.
Eines per a l’exploració del repte social.

Sessió 3

Pilars del pensament creatiu
Procés creatiu i eines creatives a emprar.
Metodologia per a la selecció d’idees força.

Sessió 4

Claus del prototipatge
Conceptes bàsics i avantatges dels prototips
Metodologia per al contrast vers assaig prova/error.
Testeig de projectes amb impacte social
Procés creatiu i eines creatives a emprar.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

A més a més, podeu consultar en aquest enllaç el nou calendari online que hem creat on trobareu tota la formació estable que hem preparat al llarg del segon trimestre d’aquest any.

 


Des del Dilluns 17 de maig de 2021
16.00 h - Seguiment online
Fins al Dijous 20 de maig de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat