//Les obligacions fiscals de les Associacions – Aula Virtual (Nova)

Les obligacions fiscals de les Associacions – Aula Virtual (Nova)

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Així, l’objectiu general serà aportar elements i eines per tal d’establir els processos jurídics i fiscals de les noves iniciatives emprenedores per aconseguir: Optimització de la tria de format jurídic i de la constitució – Aprofundir en els coneixements dels propis formats jurídics i la seva fiscalitat -Compliment de les obligacions – Transparència i rendició de comptes.

Temari complert:

*Quines són les obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives.

*Lleis que regulen les obligacions fiscals

*L’impost de societats

*L’impost sobre el valor afegit (IVA)

*La declaració d’utilitat pública

Activitat oberta a les organitzacions que vulguin aprofundir en aquest àmbit. Es recomana que les persones participants portin un primer esbós de les necessitats de finançament concretes de la seva entitat.

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sessions (13 i 14 de setembre  en horari de mati). S’impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d’accés.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

A més a més, podeu consultar en aquest enllaç el nou calendari online que hem creat on trobareu tota la formació estable que hem preparat al llarg del tercer trimestre d’aquest any.

 


Des del Dilluns 13 de setembre de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dimarts 14 de setembre de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat