//Mesures i Plans d’Igualtat a les Organitzacions-Aula Virtual

Mesures i Plans d’Igualtat a les Organitzacions-Aula Virtual

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Aquesta activitat formativa té per objectiu incidir en la importància d‘incorporar la transversalitat de gènere per tal de treballar activament per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Analitzarem conceptes previs i incidirem en la importància de no mantenir “la ceguesa al gènere”, sinó incorporar en les nostres pràctiques la perspectiva de gènere. Veurem com dissenyar, redactar i implementar el pla d’igualtat per fases.

L’activitat consta de dues sessions (6 i 7 de setembre) adreçades a persones responsables d’implementar mesures d’igualtat en les seves organitzacions o entitats i a qualsevol persona interessada en adquirir eines pràctiques per desenvolupar plans d’igualtat i altres mesures en organitzacions i entitats.

Temari:

Sessió 1. Eines per la igualtat
-Compartim un mateix diccionari: conceptes previs
-De què parlem quan parlem de gènere? I de sexe? I d’igualtat?
-La igualtat real i la igualtat formal.
-La divisió sexual del treball i de la vida: Què ha de passar per aconseguir una igualtat real entre homes i dones en l’àmbit laboral?
-Els Plans d’igualtat: objectiu, marc normatiu i àmbits d’actuació

Sessió 2. Crear i aplicar el pla d’igualtat
-La comissió digualtat, definició i funcions
-Fases del procés
-La Diagnosi. Autoavaluació: “Equitest”
-Eixos d’aplicació de mesures d’igualtat a les empreses
-Exemples de Plans d’acció

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sesssions. S’impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d’accés.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

A més a més, podeu consultar en aquest enllaç el nou calendari online que hem creat on trobareu tota la formació estable que hem preparat al llarg del tercer trimestre d’aquest any.


Des del Dilluns 06 de setembre de 2021
10.00 h - Seguiment online
Fins al Dimarts 07 de setembre de 2021

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat