//Primera onada de resultats enquesta impacte crisi COVID19 entitats BCN

Primera onada de resultats enquesta impacte crisi COVID19 entitats BCN

Organitza: Ajuntament de Barcelona


ALTRES ESDEVENIMENTS

Primera onada de resultats de l’enquesta sobre l’impacte de la crisi COVID19 en les entitats de BCN

Per tal de poder conèixer l’abast de la crisi del COVID19 entre les entitats de Barcelona, entre el 9 d’abril i el 3 de maig desde Torre Jussana vam llançar una enquesta que va ser resposta per més de 850 organitzacions de la ciutat.

Ara publiquem les primeres dades que n’hem extret, mentre seguim explotant la gran quantitat d’informació rebuda per part de les entitats per elaborar l’informe final que analitza tota la informació rebuda.

En aquesta primera onada de resultats ens centrem en les dades obtingudes pel que fa a les activitats de les entitats i les seves preocupacions i necessitats derivades de l’emergència sanitària i de la crisi social que se’n deriva. Així, l’informe analitza quin percentatge d’entitats ha aturat totalment o substancialment la seva activitat, quantes han incrementat la seva tasca, com ha estat aquesta activitat en el marc del confinament i posa sobre la taula quines són les qüestions que més preocupen a les organitzacions.

El gran volum de respostes obtingudes permeten que la recerca tingui un molt bon grau de fiabilitat estadística. S’han obtingut 813 respostes vàlides que, en un univers de 5377 entitats registrades a la ciutat, fan que els resultats de l’estudi puguin considerar-se força representatius de la realitat del teixit associatiu de la ciutat en aquests moments.

Actualment seguim explotant les dades obtingudes per tal d’elaborar un informe complet que contindrà totes les qüestions plantejades en l’enquesta i més informació sobre les temàtiques analitzades en aquest primer informe provisional. Un informe que ja dóna moltes indicacions pel que a l’afectació de la crisi sanitària en el sector associatiu.

Totes les dades i la informació recollida estarà disponible per a aquelles federacions o agents representatius de sectors associatius que vulguin analitzar quina afectació ha tingut la crisi entre les entitats del seu àmbit. La podrem facilitar tan bon punt acabem d’analitzar tota la informació rebuda.


Co-Organitzadores: Torre Jussana


Des del Dilluns 08 de juny de 2020
Seguiment online
Fins al Diumenge 28 de febrer de 2021