//PREINSCRIPCIÓ OBERTA per a la X Edició Màster Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

PREINSCRIPCIÓ OBERTA per a la X Edició Màster Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

Organitza: CooperAcció i UVicFORMACIONS / TALLERS

Feminista i crítica és una oferta d’estudis innovadora en ser totalment virtual i amb un programa i professorat que facilita una crítica feminista al concepte de desenvolupament.

Es desenvoluparan els continguts teòrics en l’any acadèmic 2021/2022 (inici previst 4/10/2021)  i el treball fi de màster, fins a 31 desembre de 2022, per reflexionar la teoria a partir de la pràctica.

Els objectius del Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament són:

– Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
– Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament, promovent la creació de capacitats per fer una anàlisi crític envers les mateixes.
– Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
– Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació des d’una mirada feminista.

Està dirigit a la capacitació professional en temes de gènere i desenvolupament per a personal d’organitzacions del moviment feminista i de dones de l’Estat Espanyol i Llatinoamèrica, organismes oficials, organitzacions no governamentals (ONGD), empreses privades, sindicats, fundacions, etc. vinculades de diferents formes al món del desenvolupament i/o a la cooperació internacional, que ocupen diferents llocs en les seves organitzacions.

Per fer-ho possible comptem amb un professorat divers i multidisciplinari de persones expertes en cadascun dels temes del programa:
Amaia Pérez Orozco, Beatriz Ranea Triviño, Camila Esguerra Muelle, Clara Murguialday Martínez, Estrella Ramil Paz, María Teresa Blandón Gadea, Morena Herrera Argueta, Norma Vázquez García, Rosa Ortiz Monero, Roxana Volio Monge, Teresa Maldonado Barahona.

Per accedir al màster, prèviament al procés de matriculació, s’ha de fer la sol·licitud enviant un currículum professional i personal així com una carta de motivació per correu electrònic a: master@cooperaccio.org o pots fer la preinscripció aqui:

Preu: 3.500 € (total dels 2 anys acadèmics)
Possibilitat de fraccionar el pagament.

Descompte del 10% per a matrícules fins el 31 de juliol de 2021
Un cop és acceptada la sol·licitud, s’haurà de fer, en un termini màxim de 10 dies, una reserva de matrícula de 350€, que es descomptarà del pagament de la matrícula. Si la persona causés baixa abans de formalitzar la matrícula no tindrà dret a la devolució de l’import pagat en concepte de reserva.

Podeu fer la vostra inscripció fins el 8 d’octubre del 2021.

CooperAcció es reserva el dret de cancel·lar l’inici del màster i, en aquest cas, procediria a tornar els imports cobrats per reserves i matrícules.

Si tens algun altre dubte o vols sol·licitar una beca, pots contactar-nos a: master@cooperaccio.org
També pots visitar la pàgina de la UVIC.


Des del Dijous 29 de juliol de 2021
09.00 h - Seguiment online
Fins al Divendres 08 de octubre de 2021

Preu: 3.500 € (total dels 2 anys acadèmics)