//Què és l’ESS? Reptes i oportunitats per treballar en l’ESS – Aula Virtual (Nova)

Què és l’ESS? Reptes i oportunitats per treballar en l’ESS – Aula Virtual (Nova)

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Conèixer què vol dir economia social i solidària, entès com a model econòmic alternatiu davant les creixents desigualtats i les conseqüències socials i mediambientals del model de desenvolupament actual. Aproximar-se a iniciatives, projectes i entitats que es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i a més són promotores de canvi social.

Objectius generals de l’activitat:
Conèixer l’Economia social i solidària entès com a model econòmic alternatiu i transformador, i identificar i desenvolupar les competències transversals per treballar en el marc de l’ESS.

Objectius específics de l’activitat:

– Conèixer les competències a desenvolupar per a dur a terme un projecte d’emprenedoria col·lectiva i treballar en el marc de l’ESS
– Desenvolupar l’actitud emprenedora (Iniciativa, motivació i proactivitat per tirar endavant un projecte)
– Conèixer les oportunitats de l’ESS i els reptes de futur
– Entendre el concepte d’Economia social i solidària.

Activitat adreçada a persones interessades en desenvolupar-se i treballar en l’Economia social i solidària.

IMPORTANT: Aquesta activitat s’impartirà de manera virtual el proper 11 de març al matí en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l’enllaç amb la invitació i les instruccions d’accés abans de l’inici de la sessió.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

 


Dijous 11 de març de 2021
12.00 h - Seguiment online

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat