//Què és l’ESS? Reptes i oportunitats per treballar en l’ESS – Aula Virtual (Nova)

Què és l’ESS? Reptes i oportunitats per treballar en l’ESS – Aula Virtual (Nova)

Organitza: Barcelona Activa


FORMACIONS / TALLERS

Conèixer què vol dir economia social i solidària, entès com a model econòmic alternatiu davant les creixents desigualtats i les conseqüències socials i mediambientals del model de desenvolupament actual. Aproximar-se a iniciatives, projectes i entitats que es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i a més són promotores de canvi social.

Objectius generals de l’activitat:
Conèixer l’Economia social i solidària entès com a model econòmic alternatiu i transformador, i identificar i desenvolupar les competències transversals per treballar en el marc de l’ESS.

Objectius específics de l’activitat:

– Conèixer les competències a desenvolupar per a dur a terme un projecte d’emprenedoria col·lectiva i treballar en el marc de l’ESS
– Desenvolupar l’actitud emprenedora (Iniciativa, motivació i proactivitat per tirar endavant un projecte)
– Conèixer les oportunitats de l’ESS i els reptes de futur
– Entendre el concepte d’Economia social i solidària.

Activitat adreçada a persones interessades en desenvolupar-se i treballar en l’Economia social i solidària.

IMPORTANT: Aquesta activitat s’impartirà de manera virtual el proper 27 de maig al mati en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l’enllaç amb la invitació i les instruccions d’accés abans de l’inici de la sessió.

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa entre altres recursos l’Aula Virtual, sessions via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. En aquest enllaç podeu consultar-la.

En les activitats de l’Aula Virtual es considerarà com a “assistides” a totes aquelles persones que hagin accedit a l’espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s’incorporin més tard, es comptabilitzaran com a “no assistides” i no se’ls generarà el certificat corresponent.

A més a més, podeu consultar en aquest enllaç el nou calendari online que hem creat on trobareu tota la formació estable que hem preparat al llarg del segon trimestre d’aquest any.

 


Dijous 27 de maig de 2021
10.00 h - Seguiment online

Informació d'inscripció: Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat