//Recursos per a fer horts urbans a casa i a la ciutat

Recursos per a fer horts urbans a casa i a la ciutat

Organitza: Ajuntament de Barcelona


FORMACIONS / TALLERS

Sembra Natura: cultivem la ciutat

Barcelona vol augmentar i millorar la superfície agrícola amb un model agroecològic que potenciï la biodiversitat i incideixi sobre el model agroalimentari i de consum.

La producció d’aliments és responsable d’entre el 21% i el 37% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i només entre el 10% i el 15% dels aliments que es consumeixen a la ciutat són produïts localment. Per això, és important avançar cap a una ciutat més ben integrada en el territori i que potenciï el valor agroecològic del seu entorn, amb menys dependència exterior dels aliments i amb una població conscient de la importància del seu model d’alimentació.

La Declaració d’Emergència Climàtica aprovada el gener del 2020 estableix la necessitat de promoure l’agricultura urbana i periurbana i ho fa a través de l’Estratègia d’agricultura urbana (EAU), un instrument que té per objectiu: incrementar la superfície cultivada de la ciutat; assolir un model agrícola ecològic que potenciï la biodiversitat, i maximitzar els beneficis socials, terapèutics i emocionals de l’agricultura urbana, impulsant la implicació ciutadana.

Alhora, el 2021 Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible una fita clau per posar en valor la importància d’una alimentació sostenible, justa i sana i per desplegar polítiques i projectes alimentaris que ajudin a assolir aquests objectius.

Una bona manera de fomentar l’agricultura urbana és facilitar recursos per tal que la ciutadania pugui crear el seu hort a casa o cultivar els horts comunitaris que hi ha a la ciutat.

 


Des del Dimarts 07 de setembre de 2021
Seguiment online
Fins al Divendres 31 de desembre de 2021