//Stage d’estiu 2021 de Teatracció

Stage d’estiu 2021 de Teatracció

Organitza: TEATRACCIÓFORMACIONS / TALLERS

El viatge de Lecoq
Stage d’estiu 2021 és una oportunitat d’endinsar-se en la pedagogia de Jacques Lecoq, teatre físic i la creació teatral. Et convidem a fer amb nosaltres aquest viatge de Lecoq i descobrir la imatge dramàtica i els conceptes del moviment treballant amb la Màscara Neutra del 5 al 9 juliol, el teu propi Clown del 12 al 16 juliol i les lleis de la comicitat, les eines per a la creació teatral del 19 al 23 juliol i la dimensió poètica del teatre d’objectes del 26 al 30 de juliol.

Teatracció és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre, que està constituïda per professionals vinculats als àmbits del teatre, l’educació i la cultura.L’entitat està inscrita al registre d’associacions, i al registre d’entitats, serveis i establiments socials del departament d’acció social i ciutadania, de la Generalitat de Catalunya. Teatracció també forma part de la xarxa d’economia solidària (XES).


Des del Dilluns 05 de juliol de 2021
10.00 h - Carrer del Conveni 51,Barcelona
Fins al Divendres 30 de juliol de 2021

Informació d'inscripció: Podeu enviar un correu a info@teatraccio.es
Preu: El preu de cada curs es de 200€ i si es fa més d'un curs hi ha una reducció del 20% pels cursos addicionals