//Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, 2021

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, 2021

Organitza: Generalitat de Catalunya, Agència de Residus de Catalunya



ALTRES ESDEVENIMENTS

Subvencions destinades als ens locals i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular.

Convocant: Generalitat de Catalunya, Agència de Residus de Catalunya
Termini convocatòria: 31/07/2021 fins 15/11/2021
Àmbit: Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: Subvenció
Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Nacional

 

De forma especifica, es finançaran les actuacions següents sobre els residus municipals i assimilables:

  • Recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
  • Projectes l’autocompostatge.
  • Recollida selectiva de residus tèxtils i del calçat.
  • Recollida selectiva d’olis vegetals usats.
  • Recollida selectiva d’altres residus sense normativa RAP.

 


Des del Dimecres 15 de setembre de 2021
Seguiment online
Fins al Dilluns 15 de novembre de 2021