//Suport a l’ESS del Comissionat davant de la Covid-19

Suport a l’ESS del Comissionat davant de la Covid-19

Organitza: Ajuntament de Barcelona


ALTRES ESDEVENIMENTS

El Comissionat d’Economia Social i la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, es posen a la disposició de l’àmbit de l’ESS davant els efectes sòcio-econòmics de la Covid-19.

Davant dels efectes socioeconòmics de la Covid-19, el Comissionat d’Economia Social i la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària es posen a la disposició de l’àmbit de l’ESS amb l’objectiu de reduir l’impacte i la tendència econòmica negativa que pot comportar. Aquest suport s’emmarca dintre de les accions locals de salut implementades per l’Ajuntament de Barcelona per contenir l’expansió del virus i protegir els col·lectius vulnerables.

Aquest suport es materialitzarà de diverses maneres. En primer lloc, s’ofereix els canals de comunicació de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària per a fer d’altaveu de canvis de darrera hora de les activitats previstes per les entitats i empreses de l’ESS i especialment en aquelles que calgui anul·lar perquè la situació així ho requereix. Les entitats poden escriure a comissionat.economiasocial@bcn.cat.
Per altra banda i sempre que sigui possible, es continuarà donant suport a les activitats i serveis adreçats a l’Economia Social i Solidària, re-programant aquelles activitats que no es puguin dur a terme en les dates previstes.

Quan sigui el moment adient, des de la Direcció de Serveis es plantejarà avaluar els impactes de l’actual emergència sobre el teixit de l’ESS a Barcelona de manera conjunta com a àmbit de l’ESS a la ciutat. L’objectiu serà reorientar i/o incorporar al nou Pla d’Impuls de l’ESS 2020-2023 i a l’ Estratègia de Ciutat ESS 2030 les mesures de pla de xoc i accions necessàries per revertir els efectes negatius i donar resposta a curt i mig termini.

En aquest sentit, s’està en contacte amb la Xarxa de Municipis per l’ ESS, la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives (Generalitat de Catalunya) i la Diputació de Barcelona, per alinear accions en objectius compartits per fer front a la situació. I, si escau, també amb la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social del govern espanyol. També s’assegurarà estar en contacte permanent amb l’Aescat com a principal plataforma que aglutina la diversitat de l’ESS per poder anar monitorant la situació i compartint informació rellevant. “Estarem atentes a poder fer arribar informació sobre mesures que siguin anunciades per mitigar impacte econòmic i que puguin ser d’interès per l’àmbit de l’ESS”, s’explica des de la Direcció de Serveis.

I per últim, el 17 de març està prevista la publicació de dues convocatòries de subvencions vinculades al pressupost d’Economia Social i Solidaria (Impulsem el que fas i Enfortim l’Economia Social i Solidària). Totes dues tenen un impacte important a l’hora de donar suport a accions i projectes de dinamització econòmica molt diversos.

En aquest sentit, es dialogarà amb l’àmbit de ESS -i especialment a les entitats de segon i tercer nivell- perquè incideixin encara més en el suport a les entitats que agrupen perquè es presentin a la convocatòria i que els projectes siguin susceptibles de donar respostes a la situació d’emergència creada.


Des del Dilluns 16 de març de 2020
09.00 h - Seguiment online
Fins al Dimarts 30 de novembre de 2021