//Ultims dies 1a edició del Premi Bcn Fem Tech per l’equitat de gènere al sector TIC, 2021

Ultims dies 1a edició del Premi Bcn Fem Tech per l’equitat de gènere al sector TIC, 2021

Organitza: Ajuntament de Barcelona


ALTRES ESDEVENIMENTS

L’Ajuntament de Barcelona convoca el premi Bcn Fem Tech per l’equitat de gènere al sector de les TIC

Aquest premi s’emmarca en la mesura de govern del mateix nom i té com a objectiu donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector de les TIC de la ciutat liderats per dones i contribuir a combatre, així, l’escletxa digital de gènere a la ciutat.

Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència i s’han de dur a terme durant l’any 2021 i primer trimestre del 2022.

Poden concórrer al premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat, així com les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat que reuneixin les condicions que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

Convocant: Ajuntament de Barcelona
Termini convocatòria: 01/09/2021 fins 28/09/2021
Àmbit: Gènere – Tecnologia i Internet
Tipus: Subvenció
Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Local

Categories:

  • Categoria A: STEM, gènere i infància

Projectes que potenciïn amb força, cohesió i empenta el foment de les vocacions tecnològiques STEAM entre les nenes de la ciutat. Els projectes han de lluitar contra el biaix existent i engrescar fonamentalment a les nenes en el sector tech. Es valorarà aquells projectes que posin la mirada en les nenes que es troben en una situació de vulnerabilitat.

  • Categoria B: Dades amb mirada de gènere en el sector de la tecnologia

Projectes que ajudin a generar dades sobre el sector de la tecnologia amb mirada de gènere, els quals permetin obtenir dades rigoroses i facilitar la comprensió de forma senzilla a través de la imatge gràfica. Dades qualitatives i quantitatives que visibilitzin l’escletxa de gènere digital a la ciutat de Barcelona. Es valoraran aquells projectes que treballin amb programes de dades obertes.

  • Categoria C: Violències a les xarxes

Projectes que ofereixin eines a la comunitat cibernauta de dones per donar -se suport mutu davant de les violències digitals, una forma de violència masclista.

  • Categoria D: Visibilitat de les dones tech a la ciutat de Barcelona

Projectes que impulsin accions que ajudin a visibilitzar la presència de dones en entorns tecnològics; sobretot a través de campanyes de comunicació que conscienciïn sobre les limitacions que generen els estereotips de gènere.

S’atorgarà un premi de 8.000 euros a cadascuna de les categories.

Podeu accedir a la informació, la documentació (bases, convocatòria) i els canals de presentació (formulari inscripció) per mitjà de l’enllaç següent.


Des del Dimecres 15 de setembre de 2021
Seguiment online
Fins al Dimarts 28 de setembre de 2021