//Últims dies convocatòria 3a edició Premi Fundació Privada Girbau ‘Natura i Societat’

Últims dies convocatòria 3a edició Premi Fundació Privada Girbau ‘Natura i Societat’

Organitza: Fundació Privada Girbau i XCNALTRES ESDEVENIMENTS

La Fundació Privada Girbau convoca la tercera edició d’aquest premi bianual amb l’objectiu de reconèixer accions locals i ciutadanes transformadores, que incideixin directament en la protecció del medi ambient, tot donant resposta a les causes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, afavorint el desenvolupament local sostenible.

Hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats socials la conservació de la natura i que tinguin la seva seu social a Catalunya. El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Termini convocatòria: 17/05/2021 fins 30/06/2021

El premi té una dotació econòmica de fins a 12.000 € i comptarà amb un jurat format per 5 membres: 2 representants de la Fundació Privada Girbau, 1 representant de l’Associació Mediambiental La Sínia (guanyadora de la 2a edició del premi), 1 expert en conservació de la natura i 1 representant de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Aquest Premi és finançat per la Fundació Privada Girbau i administrat i gestionat per la XCN, Xarxa per la Conservació de la Natura.

Per a més informació sobre els criteris de selecció, compromisos de l’entitat beneficiària i com presentar-s’hi consulteu les BASES DEL PREMI i el formulari model de presentació de projectes.

Des del Dijous 10 de juny de 2021
Seguiment online
Fins al Dimecres 30 de juny de 2021