Què és la CoAgenda?

La CoAgenda va néixer quan es va posar en marxa InnoBA, un nou espai de referència per a la innovació socioeconòmica de Barcelona Activa. Aquest centre ofereix serveis d’informació i acompanyament, acull La innoBAdora, una comunitat d’incubació de projectes, i ofereix activitats formatives dirigides a la ciutadania en general i a organitzacions i projectes interessats per l’Economia Social i Solidària (ESS).

Així doncs, la CoAgenda va arribar de la mà d’InnoBA, perquè havia sorgit la voluntat de crear una agenda col·laborativa que recollís i mostrés les activitats que es desenvolupen en l’àmbit de l’ESS a Barcelona i voltants.

Objectius

La CoAgenda pretén mostrar tot el que passa sobre Economia Social i Solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Com ja heu pogut veure, és una plataforma web que aglutina agendes d’entitats de primer, segon i tercer grau perquè les pugueu visualitzar totes a la vegada.

És una agenda col·laborativa pensada amb un doble objectiu: d’una banda, que serveixi per donar més visibilitat i, de l’altra, que pugui esdevenir una eina de recollida d’informació sobre necessitats i tendències concretes del propi àmbit.

Destinataris de la CoAgenda

La plataforma es dirigeix a totes aquelles persones, projectes i organitzacions amb interès per la innovació socioeconòmica i l’Economia Social i Solidària. Uns i altres publiquen les seves activitats d’interès per l’ESS i també hi poden trobar tota la resta d’activitats que s’estan fent a la ciutat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La CoAgenda es pot consultar a través de la plataforma web o des de la pantalla que es troba a l’entrada d’InnoBA.