/Sobre

Sobre

Antecedents

 

La CoAgenda va néixer quan es va posar en marxa InnoBA, un nou espai de referència per a la innovació socioeconòmica de Barcelona Activa. Aquest centre ofereix serveis d’informació i acompanyament, acull La innoBAdora, una comunitat d’incubació de projectes, i ofereix activitats formatives dirigides a la ciutadania en general i a organitzacions i projectes interessats per l’Economia Social i Solidària. A més, hi podeu trobar l’Espai d’Autoconsulta, un fons bibliogràfic especialitzat en ESS tant en format físic com digital.

Així doncs, la CoAgenda va arribar de la mà d’InnoBA, perquè havia sorgit la voluntat de crear una agenda col·laborativa que recollís i mostrés les activitats que es desenvolupen en l’àmbit de l’ESS a Barcelona i voltants.

 

Objectius

La CoAgenda pretén mostrar tot el que passa sobre Economia Social i Solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Com ja heu pogut veure, és una plataforma web que aglutina agendes d’entitats de primer, segon i tercer grau perquè les pugueu visualitzar totes a la vegada

És una agenda col·laborativa pensada amb un doble objectiu: d’una banda, que serveixi per donar més visibilitat i, de l’altra, que pugui esdevenir una eina de recollida d’informació sobre necessitats i tendències concretes del propi àmbit.

 

Governança de l’eina

Barcelona Activa ha assumit el desenvolupament, Surt fa la dinamització de l’eina i Colectic l’ha programat. Per altra banda, com que va ser construïda sumant les aportacions i visions d’aquelles que n’han de fer ús, les organitzacions d’ESS, segueix creixent amb el compromís d’aportar-hi contingut per part de tothom. La CoAgenda és una eina que millora i es dona a conèixer per la participació de les organitzacions de l’Economia Social i Solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Destinataris de la CoAgenda

La plataforma es dirigeix a totes aquelles persones, projectes i organitzacions amb interès per la innovació socioeconòmica i l’Economia Social i Solidària. Uns i altres publiquen les seves activitats d’interès per l’ESS i també hi poden trobar tota la resta d’activitats que s’estan fent a la ciutat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La CoAgenda es pot consultar a través de la plataforma web o des de la pantalla que es troba a l’entrada d’InnoBA.