/Sobre

Sobre

Antecedents

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el nou espai de referència de la innovació socioeconòmic, innoBA. El nou equipament oferirà serveis d’informació, acompanyament, incubació de projectes i formació a ciutadania en general i organitzacions interessades en l’àmbit de l’economia social i solidària.

Un dels serveis que ha d’oferir innoBA és una agenda col·laborativa que reculli i mostri les activitats que es desenvolupen dins de l’àmbit de l’ESS amb un doble objectiu: d’una banda, que serveixi per donar més visibilitat i, de l’altra, que pugui esdevenir una eina de recollida d’informació sobre necessitats i tendències concretes del propi àmbit.

Objectius

Objectiu general de la CoAgenda és comunicar les activitats de l’economia social i solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través d’una plataforma web que aglutina les agendes d’entitats de primer, segon i tercer grau, visualitza el conjunt d’activitats, i facilita l’aprofitament de la informació de manera sistemàtica en altres espais.

Metodologia

La proposta de disseny i conceptualització de la CoAgenda de l’ESS s’ha desenvolupat de manera col·laborativa entre Barcelona Activa, les organitzacions de l’àmbit participat i Colectic. L’eina s’ha de construir sumant les aportacions i visions d’aquelles que n’han de fer ús per tal de garantir-ne el seu bon funcionament i que l’àmbit l’entengués com a pròpia. La metodologia per fer-ho possible, doncs, s’ha basat en un model de treball horitzontal, participatiu i que ha combinat trobades presencials amb treball virtual.

Governança de l’eina

Barcelona Activa – impulsa l’eina, assumeix el desenvolupament i la dinamització de la plataforma Grup motor – entitats de l’ESS compromeses amb la CoAgenda, aportadores de continguts que promouen i difonen la CoAgenda, i defineixen conjuntament amb Barcelona Activa la guia de governança de l’eina, un document orientatiu que estableix i concreta pautes de qui i com es fa servir la CoAgenda i serveix de guia per a la persona moderadora en les seves tasques de gestió i moderació de continguts, avaluen suggerències de millora i defineixen el full de ruta de desenvolupament.

El grup motor definirà un catàleg de criteris sobre diferents temàtiques

Entitats amb recollida semi-automàtica de l’agenda.
Entitats participants – publiquen esdeveniments i poden difondre la CoAgenda a través dels embeds a la seva web, aporten suggerències de millores sobre l’eina.

Destinataris de la CoAgenda

  • Ciutadania en general amb interès per la Innovació Socioeconòmica.
  • Persones emprenedores o membres d’organitzacions de l’Economia Social i Solidària amb
  • interès per ampliar coneixements.
  • Visitants del Centre Municipal de Referència per a la Innovació Socioeconòmica Comunitat educativa.
  • Organitzacions de l’ESS i impulsores de la innovació socioeconòmica.